Заштити се себеси и другите

Categorized Under: Некатегоризирано Dated: 01 декември 2010 No CommentedСе проценува дека во светот постојат заболени со ХИВ/Сида над 38 милиони луѓе. Половина од тие луѓе се на возраст од 15-24 години . Од година на година бројот на заболени и смртни случаеви расте се повеќе и повеќе.

Постојат многу начини да се направи разлика, како поеднец, на факултет, на училиште, на работа и сл. Но дали може ХИВ вирустот да направи разлика помеѓу луѓето?Секако дека не, вирусот не бира според бојата на кожата, по професија, по материјална сигурност, бира по неупатеност .

Многумина од младите не знаат  под какви се околности може да се дојде до негово заразување и како треба да ги прифатат сите тие кои се заболени и како да се однесуваат со нив,а не да се дискриминираат. Сето тоа е поради недоволната инфоримраност на населението за болестите кој настануваат, за нивна превенција и заштита. Во светот во кој луѓето живеат со ХИВ треба да се третираат како рамноправни граѓани со почит, достоинство и правда, и секој знае како да се заштитат себеси и другите од ХИВ.

Треба да знаеме дека :

Денес во Р.Македонија се регистрирани 111 случаии со ХИВ/Сида, од кои 93 се болни од Сида.

Хив – преставува хумана (кај човекот) имунодефициенција.,а Сида – синдром на стекната имунодефициенција

Хив се пренесува преку:

 • користење на заеднички игили,шприцеви
 • Трансфузија на крв,крвни продукти
 • Употреба на нестелеризирани инструменти за тетовирање,пирсинг
 • Незаштитен сексуален однос
 • За време на бременост,породување,доење на бебето
 • Спермата и предсемената течност

Хив не може да се пренесе преку:

 • Гушкање
 • Ракување
 • Бакнување
 • Јавни говорници,тоалети,базени
 • Дружење со лица кој се инфицирани со ХИВ
 • Храна подготвена за лица инфицирани со ХИВ
 • Кашлање, кивање
 • Преку комарци и др инсекти

1 Декември е прогласен за Светски Ден за заштита од Сида и на овој ден се организираат различни манифестации, се организираат најразлични донации.Целта е да се поддржат напорите за превенција на пандемиското ширење на ХИВ, да се подобрат условите за лекување и услугите, да се елиминира стигматизацијата и дискриминацијата на луѓето кои живеат со ХИВ/СИДА.

Темата на Светскиот ден за борба против СИДА-та се фокусира на аспектот на човековите права, под слоганот
“Ги живеам моите права. Стоп за сидата. Одржи го ветувањето”.

Leave a Reply