Archive for the 'Млади и образование' Category

Ставот на младите од Македонија за ЕУ

Categorized Under: Млади и образование Dated: 09 декември 2010 No Commented

Европа…..Европска Унија, блиску но сепак далеку, од Македонија, македонскиот народ. Заблуда или вистина за кого како . Дел од младите луѓе сметаат дека со влезот во ЕУ ќе им се отвори вратата за успех и дека тоа ќе преставува автоматско решение за сите можни проблеми. Секако, со влезот во ЕУ, Македонија на некој начин би го сменила начинот на дотогашното живеење со кој би се создале и подобри услови. Но, тоа не значи дека  веднаш, магично, ќе ни се промени моменталната ситуација, дека  ќе живееме подобро, ќе бидеме посреќни од другите, ќе има поголем број вработувања, а помалку криминал..

Една од потешкотиите со кои се соочуваат  младите во Р.Македонија е тоа што иако со визната либерализација имаат право на слободно движење, економски се неспособни тоа и да го остварат. Но, пак од друга  страна со членство би се зголемила економската моќ на државата, што понатаму нуди можности за подобро пласирање на македонските производи на единствениот европскиот пазар. Македонскиот народ со исполнување на критериумите за членство добива отворена можност да стане дел од големото европско семејство, да научат за различните обичаи, култури, историја на европските народи. Воедно, ќе добиеме шанса одблиску да им ја претставиме нашата земја со сите нејзини природни и културни богатства на европејците. Особено важно за младите луѓе е што ќе им се отворат многу нови можности за збогатување на академското знаење и доквалификација, што им ветува подобар пласман на пазарот на трудот и подобра иднина.

Дел од младите сметат дека македонскиот глас нема да се слушне во ЕУ, бидејќи Македонија е премногу мала држава. Без разлика дали се работи за мала или голема држава одлучувањето на институциите во ЕУ е смислено така што ниедна држава нема толкава моќ да ги наметнува своите одлуки, без да не ги испочитува другите држави – членки.

Јас лично сметам дека со влезот во ЕУ ќе биде едно големо позитивно искуство за сите нас во Р.Македонија, бидејќи тогаш ќе мораат да се испочитуваат многубројни стандарди за работа, образование, здравство  и други области на кои им се потребни реформи. На мене како студент ќе ми се овозможи полесна студенска размена од многубројните европски градови.

Р. Македонија е мала држава, која поминала тежок пат до своето осамостојување и сеуште се соочува со многу пречки и потешкотии во борбата за свое афирмирање на меѓународната сцена. Но, македонците никогаш не биле народ кој лесно се откажува. Мнозинско мислење на македонците е дека сакаат да ја видат својата земја како дел од Европската Унија. А, македонското сонце заслужува да биде дел од европското соѕвездие, и да заблеска заедно со останатите европски држави. Останува на нас младите луѓе да ја прифатиме одговорноста за тоа колку ќе придонесеме нашата земја тоа и да го оствари.

Праксата при студирањето

Categorized Under: Млади и образование Dated: 29 април 2010 one Commented


Честопати ние студентите при упис на факултет не сме знаеле дали сме направиле прав избор при студирање. Без разлика на сето тоа нашата идна професија не би си ја знаеле во целост што ни преставува доколку не би постоело пракса при студирање. Без неа нема да дозаеме дали сме направиле правилен избор при студирање и дали ние во иднина би се залагале да го работиме тоа и да вложуваме секакви напори за да ја оствариме нашата зацртана цел.

Но, Дали во нашата земја, Р.Македонија е застапена доволно праксата при студирање и дали факулетите ни го овозможуваат тоа ?

Според мое соогледување сметам дека во нашата земја не постои голем пристап до праксата, во компаниите владеат сеуште некои  застарени сваќања и не се доволно заинтересирани на младите академски граѓани да им го пренесат нивното искуство и знаење. Тоа е е еден демотивирачки фактор кој влијае врз студентите и со тоа нив ги мотивира да бараат практична работа надвор од нашата земја, каде квалитетот на луѓето е ценет. Исто така преку праксата компаните можат да им се  проценит нивниот  квалитетите и да им  се овозможат исто така и работно место.Тоа е од една страна,но од друга страна има и недоволна заинтересираност на студентите за практична работа или пак недоволна информираност. Но,како би биле информирани доколку некој не се залага за тоа на пр. како факултетите што се тука. Постојот многу креативни луѓе кој постојано сакаат да ги креираат и менувнуваат, секако за сето тоа мора некој да потикне на таков чекор.

Се надеваме дека во иднина ќе се побијат сите тие мислења, тензии и ставови во врска со праксирањето. И сите ние млади академски граѓани со тоа би придонеле да ни се подобри развојот во Р.М.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Macedonia License.

Сексуално образование во училиштата?

Categorized Under: Млади и образование Dated: 15 април 2010 one Commented

Според истражувањето на Х.Е.Р.А 51,7% од родителите изјавиле дека најголемиот проблем со кој се соочуваат младите е во тоа што немаат доволен пристап до информации од областа на сексуалното образование, а над 91% сметаат дека младите треба да се задобиваат со знаење од оваа област во рамките на училиштата. [Keep reading…]